Tuesday, September 19, 2006

DalliasPale Dallia, 8"x10", acrylic on canvas, sold
Black Dallia, 8"x10", acrylic on canvas, sold